Kochetkova

Maria Kochetkova in Onegin. Photo by Erik Tomasson.