Helgi

Helgi Tomasson rehearses Sasha de Sola in his "Trio"

Photo by Erik Tomasson